Mitä on Zen?
23.09.2010 09:51

zen-circleVaikka "Zen" onkin taajaan käytetty termi, sen merkityksestä saattaa usein esiintyä epäselvyyttä. Itse asiassa sillä voidaan viitata moneen eri asiaan, joista tässä kolme tärkeintä:

  1. Meditaatio
  2. Zen-buddhalaisuus
  3. Väläys tai kokemus todellisuudesta, joka ylittää aistittavan maailman


Tavallisin käyttö viittaa meditaatioon. Termi voi olla myös lyhennys Zen-buddhalaisuudesta, jolloin viitataan erääseen laajalle levinneeseen buddhalaisuuden haaraan. Lisäksi sitä esiintyy myös ilmauksissa kuten "Zen-kokemus", jossa tapauksessa viitataan voimakkaaseen kokemukseen aistittavan maailman ylittävästä todellisuudesta. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että sanan yleistymisestä johtuen sitä on tavallista nähdä käytettävän myös harhaanjohtavilla tavoilla.


Merkillepantavaa on, että ainoastaan yksi yllä esitellyistä merkityksistä liittyy uskontoon - yleisesti ottaen Zenillä viitataan käytännön hyötyihin tai niihin tähtäävään harjoitusmuotoon. Jopa Zen-buddhalaisuudesta puhuttaessa kyseessä ei ole uskonto sanan perinteisessä merkityksessä, sillä Zen-buddhalaiselta harjoittelijalta ei odoteta dogmaattisuutta tai palvontaa. Tästä johtuen sekä uskonnollinen että uskontoa tunnustamaton ihminen voi olla Zen-harjoittelija.

 

  • Käytännössä kaikki tänä päivänä olemassa olevat Zen-koulukunnat ja suuntaukset ovat jäljitettävissä Kiinan Shaolin-luostariin.
  •  Vaikka nykyään yleisesti käytetty "Zen" onkin japanilainen sana, se on johdettu kiinankielisestä ilmauksesta "Chan", jonka alkuperä taas on sanskriitin meditaatiota merkitsevässä sanassa "Dhyana".
  • Tämä myös osoittaa Zenin leviämistä Intiasta Kiinaan ja sieltä edelleen Koreaan ja Japaniin, jossa Shaolin-luostari on ollut avainasemassa - Shaolin-harjoittelijoiden kautta Zen sai täysin oman, kiinalaisperäisen leimansa.

 


Viimeksi päivitetty 16.12.2011 16:18